Chevron - Human Energy

Statuten Stichting Chevron Pensioenfonds

17-09-2014

Op 1 januari 2014 is de Wet versterking bestuur en toezicht in werking getreden (met een overgangs- c.q. implementatie-periode tot 1 juli 2014). Deze wet geeft een aantal opties qua samenstelling van het Bestuur en daarbij ook een aantal opties voor het intern en extern toezicht weer. Het Bestuur heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Door de wijzigingen zijn de statuten van het fonds aangepast. De aangepaste statuten kunt u hier inzien.

Concreet is er binnen het Bestuur niets gewijzigd. Het Bestuur blijft een paritair samengesteld Bestuur, d.w.z. een gelijke vertegenwoordiging tussen werknemer (of pensioengerechtigden)- (3) en werkgeversvertegenwoordigers (3).

De Deelnemersraad en het Verantwoordingsorgaan zijn opgegaan in een nieuw Verantwoordingsorgaan. Alle bestaande leden van beide organen zijn benoemd in het nieuwe Verantwoordingsorgaan dat nu acht leden telt.

De Visitatiecommissie is in ons geval een commissie van drie externe deskundigen die zijn aangetrokken om het Bestuur op zijn werkwijze (tot standkoming besluitvorming)  te beoordelen. In de nieuwe wet (en in ons geval specifiek) zal deze beoordeling jaarlijks plaatsvinden waar dit volgens de wet voorheen eenmaal in de drie jaar was vereist. Het Bestuur heeft echter het belang van deze beoordeling al eerder op waarde geschat waardoor wij de afgelopen jaren al jaarlijks beoordeeld werden. In zover is op dit punt voor het Bestuur niets gewijzigd.

< Terug naar het overzichtNieuws over de collectieve zorgverzekering ONVZ 2018

11-12-2017 | ONVZ 2018
Lees verder >

Jaarverslagen 2015 en 2016 nu online

30-11-2017 | Jaarverslagen 2015 & 2016
Lees verder >

Nieuwsbrief - nieuws van de voorzitter [4]

29-11-2017 | Nieuwsbrief
Lees verder >


Sitemap

Actualiteiten

Verantwoordingsorgaan