Chevron - Human Energy

Pensioen ABC

Verevening pensioenrechten bij scheiding

Als u gaat scheiden, krijgt uw ex-partner de helft van het ouderdomspensioen. Het gaat alleen om het pensioen dat u hebt opgebouwd toen u samen was met uw partner. De verdeling van het pensioen heet ook 'verevening'.

VUT-regeling

Dit staat voor Vervroegde Uittreding. De VUT-regeling is een regeling (op vrijwillige basis) waarbij uw werkgever u de mogelijkheid geeft om te stoppen met werken voor uw pensioendatum. U kunt geen VUT-rechten opbouwen, zoals bij pensioen. Bij ontslag vervallen uw aanspraken op de VUT.Nieuws over de collectieve zorgverzekering ONVZ 2018

11-12-2017 | ONVZ 2018
Lees verder >

Jaarverslagen 2015 en 2016 nu online

30-11-2017 | Jaarverslagen 2015 & 2016
Lees verder >

Nieuwsbrief - nieuws van de voorzitter [4]

29-11-2017 | Nieuwsbrief
Lees verder >


Sitemap

Actualiteiten

Verantwoordingsorgaan