Chevron - Human Energy

Pensioen ABC

Partnerpensioen

Dit is het pensioen dat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. Het gaat dan om uw partner, uw eventuele kinderen en soms zelfs uw ex-partner. Partnerpensioen wordt ook vaak nabestaandenpensioen genoemd.

Partnertoeslag

AOW Als u 65 wordt, krijgt u AOW. Hebt u een partner die jonger is dan 65, dan krijgt u een toeslag. Dit heet de partnertoeslag AOW. De regeling gaat echter veranderen. U krijgt alleen nog partnertoeslag als u vóór 1 januari 2015 65 wordt. Na die tijd krijgt de jongere partner zijn of haar uitkering pas als hij of zij 65 wordt.

Pensioendatum

De datum waarop uw ouderdomspensioen ingaat.

Pensioenfonds

Een pensioenfonds is een organisatie die de pensioenregeling regelt. Een pensioenfonds ontvangt de pensioenpremies en zorgt voor de uitkering aan gepensioneerden. Er zijn drie soorten pensioenfondsen: bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen en beroepspensioenfondsen. De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl) controleert of de pensioenfondsen hun werk goed uitvoeren.

Pensioengrondslag

Uw pensioengrondslag is uw jaarsalaris minus de franchise. U bouwt pensioen op over de pensioengrondslag. U bouwt dus niet over uw hele salaris pensioen op. U krijgt immers ook AOW van de overheid.

Pensioenleeftijd

De leeftijd waarop uw ouderdomspensioen ingaat.

Pensioenovereenkomst

Dit is een overeenkomst tussen u en uw werkgever waarin staat dat u pensioen opbouwt. Er staat ook dat u pensioen krijgt als u 65 jaar wordt of als u arbeidsongeschikt raakt. Tot slot staat erin dat uw nabestaanden een uitkering krijgen als u overlijdt.

Pensioentekort

In 40 jaar kunt u in principe een 'volledig pensioen' opbouwen. Dit is 70% van uw laatstverdiende salaris. Dit is uw AOW en uw pensioen via de werkgever samen. Of deze 70% later voldoende is om van te leven, hangt af van uw uitgavenpatroon. Wat voor de ene persoon een goed pensioen is, is voor een ander onvoldoende. Kijk daarom goed naar uw persoonlijke situatie en naar uw wensen. Zo kunt u beoordelen of u in uw specifieke situatie een pensioentekort hebt.

Pensioenreglement

Dit is een schriftelijk document waarin precies staat omschreven hoe uw pensioenregeling in elkaar steekt. Er staat ook in wat uw rechten en plichten zijn en wat de rechten en plichten van uw pensioenuitvoerder zijn.

Pensioenuitvoerder

De pensioenuitvoerder is een pensioenfonds of een levensverzekeraar. De pensioenuitvoerder zorgt voor de administratie, de helpdesk en het beleggen van pensioengelden. Ook zorgen zij voor de uitkering van pensioen. Uw pensioentuitvoerder is Chevron Pensioenfonds.

Pensioenverevening

Als u gaat scheiden, krijgt uw ex-partner de helft van het ouderdomspensioen. Het gaat alleen om het pensioen dat u hebt opgebouwd toen u samen was met uw partner. De verdeling van het pensioen heet 'pensioenverevening'.

Premie

De premie is het bedrag dat Chevron betaalt aan Chevron Pensioenfonds. Met deze premies bouwt u uw pensioen op.

Premievrije pensioenopbouw

Als u helemaal of voor een deel arbeidsongeschikt bent, hoeft u geen pensioenpremie te betalen. U bouwt nog wel pensioen op. Dit noemen we premievrije pensioenopbouw.

Premievrije aanspraak

U doet niet meer mee aan de pensioenregeling. U hebt dan wel nog steeds recht, of 'aanspraak', op het pensioen dat u hebt opgebouwd. Maar u hoeft geen premies meer te betalen. Dat heet premievrije aanspraak.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Als u helemaal of voor een deel arbeidsongeschikt bent, hoeft u geen pensioenpremie te betalen. Dit heet premievrijstelling. Uw werkgever betaalt tijdens uw arbeidsongeschiktheid uw premies. Zo bouwt u nog wel pensioen op.Nieuws over de collectieve zorgverzekering ONVZ 2018

11-12-2017 | ONVZ 2018
Lees verder >

Jaarverslagen 2015 en 2016 nu online

30-11-2017 | Jaarverslagen 2015 & 2016
Lees verder >

Nieuwsbrief - nieuws van de voorzitter [4]

29-11-2017 | Nieuwsbrief
Lees verder >


Sitemap

Actualiteiten

Verantwoordingsorgaan