Chevron - Human Energy

Pensioen ABC

Factor A

Deze factor laat zien hoeveel pensioen u hebt opgebouwd in een bepaald jaar. U krijgt elk jaar van Chevron Pensioenfonds een opgave van de factor A. U hebt de factor A nodig om uw jaarruimte te berekenen.

Flexibele pensionering

U kunt zelf bepalen wanneer u met pensioen gaat. Dit heet flexibele pensionering. Hier gelden wel regels voor. U leest hier meer over deze regels.

Franchise

U hoeft niet over uw hele salaris pensioen op te bouwen. U krijgt later namelijk ook al AOW. De franchise is dat deel van uw salaris dat niet meetelt voor de opbouw van uw pensioen. Het franchisebedrag verschilt elk jaar. De franchise bij Chevron Pensioenfonds is € 14.391 (2014).

FVP-regeling

FVP staat voor stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering. Bij werkloosheid kan onder bepaalde voorwaarden een beroep worden gedaan op de FVP-regeling. De premie wordt dan tijdelijk doorbetaald door de stichting FVP. De FVP neemt vanaf 1 januari 2011 geen nieuwe aanvragen meer in behandeling.Nieuws over de collectieve zorgverzekering ONVZ 2018

11-12-2017 | ONVZ 2018
Lees verder >

Jaarverslagen 2015 en 2016 nu online

30-11-2017 | Jaarverslagen 2015 & 2016
Lees verder >

Nieuwsbrief - nieuws van de voorzitter [4]

29-11-2017 | Nieuwsbrief
Lees verder >


Sitemap

Actualiteiten

Verantwoordingsorgaan