Chevron - Human Energy

Pensioen ABC

Bedrijfstakpensioenfonds

Dit is een pensioenfonds speciaal voor een specifieke bedrijfstak, zoals bijvoorbeeld de detailhandel. Als u in zo'n bedrijfstak werkt, moet u meestal verplicht meedoen met de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds. Er zijn ook ondernemingspensioenfondsen en beroepspensioenfondsen. Chevron Pensioenfonds is een ondernemingspensioenfonds.

Bestuur

Elk pensioenfonds heeft een bestuur. In het bestuur zitten mensen namens de werkgever en de werknemers. Ook werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (bijvoorbeeld vakbonden) kunnen deelnemen. Het bestuur geeft leiding aan de organisatie. En neemt belangrijke beslissingen. U leest hier meer over het bestuur van Chevron Pensioenfonds.

Bijzonder partnerpensioen

Gaat u scheiden van uw partner, dan heeft hij of zij misschien recht op een partnerpensioen. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Hij of zij krijgt dit als u overlijdt. Chevron Pensioenfonds stuurt uw ex-partner een bewijs als hij of zij recht heeft op dit pensioen.

Buitenland

Als u in het buitenland woont of hebt gewoond, kan dat invloed hebben op uw pensioen. Voor elk jaar dat u niet in het buitenland woont (tussen uw 15e en 65ste jaar) krijgt u 2% minder AOW. Uw pensioen kunt u ook in het buitenland ontvangen. Voor uw AOW moet u dan aan een aantal zaken denken. Ga voor meer informatie hierover naar www.svb.nl.

Burgerlijke staat

Uw burgerlijke staat zegt iets over of u een partner heeft en hoe u hiermee samenleeft. Dus: bent u gehuwd, ongehuwd, gescheiden, alleenstaand of hebt u een geregistreerd partnerschap? Voor uw ouderdomspensioen maakt het niet uit wat uw burgerlijke staat is. Voor de AOW-uitkering is uw burgerlijke staat wel belangrijk. Een alleenstaande krijgt bijvoorbeeld minder AOW dan iemand met een partner.

Voor het partnerpensioen is de burgerlijke staat ook belangrijk. Hebt u een (ex-)partner en overlijdt u? Dan krijgt hij of zij partnerpensioen. Bent u alleenstaande? Dan mag u uw partnerpensioen omruilen. U kunt dan een hoger ouderdomspensioen krijgen of eerder met pensioen gaan.Nieuws over de collectieve zorgverzekering ONVZ 2018

11-12-2017 | ONVZ 2018
Lees verder >

Jaarverslagen 2015 en 2016 nu online

30-11-2017 | Jaarverslagen 2015 & 2016
Lees verder >

Nieuwsbrief - nieuws van de voorzitter [4]

29-11-2017 | Nieuwsbrief
Lees verder >


Sitemap

Actualiteiten

Verantwoordingsorgaan