Chevron - Human Energy

Pensioen ABC

Algemene Nabestaandenwet

In de Algemene nabestaandenwet (de Anw) staan de regels voor de Anw-nabestaandenuitkering. Dit is een uitkering die uw nabestaanden kunnen krijgen als u overlijdt. De uitkering gaat meestal naar uw partner en uw kinderen. Uw ex-partner kan er ook recht op hebben. Het is niet zeker dat uw nabestaanden na uw overlijden een uitkering krijgen. Voor uw (ex-)partner hangt het af van zijn of haar inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling en mate van arbeids(on)geschiktheid. Heeft uw partner kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt hij of zij een halfwezenpensioen. Voor deze uitkering maakt het niet uit hoeveel uw partner verdient. Als uw kinderen geen ouder meer hebben na uw overlijden, krijgen zij tot een bepaalde leeftijd een wezenuitkering.

AOW

Iedere inwoner van Nederland krijgt een basispensioen. Dit staat in de Algemene Ouderdomswet (de AOW). De AOW is niet voor iedereen even hoog. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Iedere inwoner van Nederland bouwt vanaf zijn 15de jaar elk jaar 2% AOW op. Als u tijdelijk in het buitenland woont, bouwt u geen AOW op. U krijgt dan uiteindelijk minder geld als u AOW-gerechtigde wordt.

Anw-uitkering

De Anw-nabestaandenuitkering is een uitkering die uw nabestaanden kunnen krijgen als u overlijdt. De uitkering gaat meestal naar uw partner en uw kinderen. Uw eventuele ex-partner kan er ook recht op hebben. Het is niet zeker dat uw nabestaanden na uw overlijden een uitkering krijgen. Voor uw (ex-)partner hangt het af van zijn of haar inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling en mate van arbeids(on)geschiktheid. Heeft uw partner kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt hij of zij hiervoor een halfwezenuitkering. Voor deze uitkering maakt het niet uit hoeveel uw partner verdient. Als uw kinderen geen ouder meer hebben na uw overlijden, krijgen zij tot een bepaalde leeftijd een wezenuitkering.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Dit is het pensioen dat u krijgt als u 65 jaar of ouder bent en arbeidsongeschikt bent. Als u jonger dan 65 bent en arbeidsongeschikt raakt, krijgt u een WIA-uitkering. Bij Chevron Pensioenfonds krijgt u een aanvulling op de WIA-uitkering. Deze aanvulling krijgt u dan tot uw pensioendatum. Na uw pensioendatum krijgt u uw ouderdomspensioen.Nieuws over de collectieve zorgverzekering ONVZ 2018

11-12-2017 | ONVZ 2018
Lees verder >

Jaarverslagen 2015 en 2016 nu online

30-11-2017 | Jaarverslagen 2015 & 2016
Lees verder >

Nieuwsbrief - nieuws van de voorzitter [4]

29-11-2017 | Nieuwsbrief
Lees verder >


Sitemap

Actualiteiten

Verantwoordingsorgaan